Koordinačné
centrum

Predmetom činnosti družstva je plnenie funkcie koordinačného centra pre vyhradené prúdy z vyradených elektrických a elektronických zariadení.

O nás Klientska linka
KC elektro
KC elektro
KC elektro
KC elektro

O nás

KC Elektroodpad, družstvo

KC Elektroodpad, družstvo je koordinančným centrom pre vyhradený prúd odpadov z vyradených elektrických a elektronických zariadení zriadený podľa § 31 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Toto Koordinačné centrum je založené na základe výzvy Ministerstva životného prostredia SR zverejnenej na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR

Členovia

Zakladajúci
členovia
družstva

NOWAS, s.r.o.

Račianska 66, 831 02 Bratislava

IČO: 45 957 657

Číslo autorizácie: 0093/OEEZ/OZV/A/16-1.8


Odkaz na web

SEWA, a.s.

Sliačska 1E, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

IČO: 35 942 355

Číslo autorizácie: 0015/OEEZ/OZV/A/16-3.3


Odkaz na web

E-cycling s.r.o.

Nad Plážou 14554/33, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 44 714 203

Číslo autorizácie: 0016/OEEZ/OZV/A/16-3.3


Odkaz na web

ELEKOS

Párovská 44, 944 01 Nitra

IČO: 37 857 690

Číslo autorizácie: 0012/OEEZ/OZV/A/16-3.3


Odkaz na web

NATUR-PACK, a.s.,

Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

IČO: 35 979 798

Číslo autorizácie: 0020/OEEZ/OZV/A/16-3.3


Odkaz na web

Envidom, združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

IČO:

Číslo autorizácie: 0010/OEEZ/OZV/A/16-3.3


Odkaz na web

ASEKOL SK, s.r.o.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava

IČO: 45602689

Číslo autorizácie: 0014/OEEZ/OZV/A/16-3.3


Odkaz na web

Ekolamp Slovakia - Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky

Turecká 37, 940 01 Nové Zámky

IČO: 37935887

Číslo autorizácie: 0011/OEEZ/OZV/A/16-3.3


Odkaz na web

Gude Slovakia, s.r.o.

K Sihoti 324/2, Podtureň - Roveň 033 01

IČO: 36389862

Číslo autorizácie:

Posledné novinky

Žiadne novinky nie sú uverejnené.

Zobraziť všetky novinky