Členovia KC

NOWAS, s.r.o.

Račianska 66, 831 02 Bratislava

IČO: 45 957 657

Číslo autorizácie: 0093/OEEZ/OZV/A/16-1.8


Odkaz na web

SEWA, a.s.

Sliačska 1E, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

IČO: 35 942 355

Číslo autorizácie: 0015/OEEZ/OZV/A/16-3.3


Odkaz na web

E-cycling s.r.o.

Nad Plážou 14554/33, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 44 714 203

Číslo autorizácie: 0016/OEEZ/OZV/A/16-3.3


Odkaz na web

ELEKOS

Párovská 44, 944 01 Nitra

IČO: 37 857 690

Číslo autorizácie: 0012/OEEZ/OZV/A/16-3.3


Odkaz na web

NATUR-PACK, a.s.,

Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

IČO: 35 979 798

Číslo autorizácie: 0020/OEEZ/OZV/A/16-3.3


Odkaz na web

Envidom, združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

IČO:

Číslo autorizácie: 0010/OEEZ/OZV/A/16-3.3


Odkaz na web

ASEKOL SK, s.r.o.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava

IČO: 45602689

Číslo autorizácie: 0014/OEEZ/OZV/A/16-3.3


Odkaz na web

Ekolamp Slovakia - Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky

Turecká 37, 940 01 Nové Zámky

IČO: 37935887

Číslo autorizácie: 0011/OEEZ/OZV/A/16-3.3


Odkaz na web

Gude Slovakia, s.r.o.

K Sihoti 324/2, Podtureň - Roveň 033 01

IČO: 36389862

Číslo autorizácie:

Posledné novinky

Žiadne novinky nie sú uverejnené.

Zobraziť všetky novinky